Historia

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczynach rozpoczęła się w marcu 1907 roku kiedy to kilkunastu mieszkańców postarało się o rejestrację tejże organizacji. Wśród założycieli jednostki byli: Emil Krigier, Józef Zając, Maksymilian Zgoł, Aleksander Pordzik, Jan Matuszczyk, Józef Matuszczyk, Jan Szymik, Józef Długoń, Jan Dyczka, Augustyn Gawliczek, Paweł Gawliczek, Teodor Leśnik, Jan Płonka, Robert Płonka, Karol Kurcok, Józef Kurcok. W tym samym roku ze starostwa w Pszczynie strażacy otrzymali pierwszą pompę ręczną, mieli również na wyposażeniu półwózek z drewnianą beczką na wodę. W okresie tym cały sprzęt do akcji transportowany był zaprzęgami konnymi, które dostarczali pełniący dyżury konne miejscowi gospodarze. Miejscem zbiórek i przechowania sprzętu była maleńka remiza strażacka zlokalizowana obok kościoła i folwarków.

Druhowie OSP Woszczyce w roku 1935

Druhowie OSP Woszczyce w roku 1935

W latach 1928 – 1939 funkcję prezesa objął Jan Szklorz, a następnie na dłuższy okres Franciszek Kasperczyk. Komendantami w tym czasie byli: Jan Skutela, Józef Grzegorzek, Antoni Zając i Karol Absalon. Podczas działań wojennych 1944 – 1945 remiza uległa dewastacji i zniszczeniu.

Działalność strażackiej organizacji ożywiła się w latach 1946 – 1947. Utworzył się wówczas nowy zarząd jednostki, lecz pozostali w nim starzy, zapaleni strażacy. W latach 1948 – 1950 dla uzyskania środków finansowych na zakup sprzętu oraz bieżące utrzymanie remizy strażackiej ochotnicy urządzają przedstawienia teatralne oraz zabawy, działając tym samym na rzecz podnoszenia i rozwijania kultury w wiejskim środowisku.

Strażacy z Woszczyc w akcji

Strażacy z Woszczyc w akcji

W latach 1951 – 1957 naczelnikiem OSP Woszczyce został Herbert Huczała a prezesem Florian Kapała, za których kadencji rozbudowano remizę strażacką i zakupiono z “Elektrowni Łaziska“ samochód strażacki marki “Dodge“ , który po kilku latach został wymieniony na samochód bojowy Star 20, otrzymany w ramach przydziału z powiatowej komendy straży pożarnej w Tychach.

Pierwszy samochód OSP Woszczyce

Pierwszy samochód OSP Woszczyce

Kolejnym naczelnikiem OSP został Antoni Zając. W 1967 roku powstała przy jednostce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która istnieje do dziś. Od 1968 roku przy OSP działała także żeńska drużyna pożarnicza, która niestety po kilku latach się rozpadła.

Remiza strażacka do 1974 roku

Remiza strażacka do 1974 roku

W roku 1973 powołany zostaje nowy zarząd OSP. Prezesem wybrano wówczas Emila Pitlok, a naczelnikiem Romana Kocima. W tym samym roku zostaje zlikwidowana mała i ciasna strażnica. Nowemu zarządowi udaje się w jej miejsce wydzierżawić szopo – garaż po Międzykółkowej Bazie Maszynowej w Gardawicach i w ramach czynu społecznego przystosować go na remizę, której otwarcia dokonano 18 maja 1974 roku. W lutym 1976 roku OSP otrzymała z KR SP Tychy wóz bojowy marki Żuk typu GLM – 8. Wóz bojowy Star 20 oddano do kasacji.

OSP Woszczyce w 1974 roku

OSP Woszczyce w 1974 roku

W roku 1985 z powodu złego stanu zdrowia z funkcji prezesa zrezygnował Emil Pitlok. Powstaje nowy zarząd w osobach : Jerzy Pach (prezes), Józef Spendel (naczelnik), Konrad Leśnik(skarbnik), Stanisław Pitlok (sekretarz). Nowy zarząd po nieudanych próbach rozpoczęcia budowy nowej strażnicy podjął decyzję o modernizacji remizy. W miejsce samochodu Żuk GLM – 8 udało się załatwić samochód marki Star – GBAM, który podarowała nam “Elektrownia Łaziska”. Strażacy organizowali festyny, których dochód przeznaczali na adaptację kolejnych pomieszczeń.

W 1995 roku z powodu śmierci naczelnika Józefa Spendla powstaje nowy zarząd: Jerzy Pach (prezes), Stanisław Pitlok (naczelnik), Konrad Leśnik (skarbnik), Tadeusz Weisheler (sekretarz). Nowemu zarządowi udaje się dokonać remontu kapitalnego dachu, wymiany okien i drzwi oraz częściowego ocieplania budynku. W ramach szkolenia i podnoszenia kwalifikacji strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej biorą udział w obozach sportowo – pożarniczych w Wiśle – Malince oraz Turniejach Wiedzy Pożarniczej. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza bierze również udział w zawodach sportowo– pożarniczych na szczeblu gminy i powiatu, w których uzyskuje wysokie wyniki czego dowodem są liczne puchary i dyplomy.

Drużyna seniorów oraz drużyna MDP na zawodach

Drużyna seniorów oraz drużyna MDP na zawodach

W roku 2005 zostaje powołany nowy zarząd. Prezesem został Jerzy Pach, naczelnikiem Stanisław Pitlok, skarbnikiem Konrad Leśnik a sekretarzem Wojciech Sznapka. W tym samym roku straż otrzymała nowy wóz bojowy marki Jelcz GCBA, który jest darem gminy Ornontowice.

Druhowie podczas uroczystości Bożego Ciała z nowym poświęconym sztandarem, rok 2007

Druhowie podczas uroczystości Bożego Ciała z nowym poświęconym sztandarem, rok 2007

W 2007 roku jednostka obchodziła stulecie istnienia. Z tej okazji otrzymała sztandar, który został poświęcony w kościele parafialnym, a 1 września odbyły się obchody stulecia. Poczet sztandarowy uczestniczył w wielu uroczystościach, zarówno w Woszczycach, jak i na terenie powiatu. W ostatnich latach jednostka ustawicznie pozyskuje nowy sprzęt oraz szkoli swoich druhów. Strażacy z Woszczyc mają na koncie szkolenia pierwszego stopnia, obsługi aparatów powietrznych, ratownictwa medycznego, obsługi pił spalinowych czy usuwania szerszeni.

W ostatnim czasie, prężnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Nasi młodzi druhowie brali udział w obozach w Niemczech, Węgierskiej Górce i Wiśle, a także w turniejach wiedzy pożarniczej. W maju 2009 roku przeprowadzono nabór do Młodzieżowej Drużyny, której opiekunem został Wojciech Sznapka. Szeregi Młodzieżówki zostały powiększone do dwóch sekcji, jednej dziewczęcej i jednej chłopięcej. Nasi młodzi druhowie szybko zaaklimatyzowali się   i dzięki temu wystartowali w  zawodach sportowo – pożarniczych, zdobywając drugie miejsce przez dziewczyny i pierwsze przez chłopców na szczeblu gminnym oraz pierwsze miejsce na szczeblu powiatowym przez sekcję dziewczęcą.

Sekcja bojowa również odnośni sukcesy w ostatnich latach. W 2008 roku wygrała zawody gminne w Orzeszu, a w 2009 zdobyła bardzo dobre drugie miejsce na zawodach powiatowych w Bujakowie, ulegając zwycięzcom o jedyne 0,6 punkta. Dobre wyniki są efektem solidnych przygotowań, wielkiego zaangażowania całej drużyny oraz dobrych warunków treningowych.