Nowy zarząd OSP Woszczyce

Dodano przez w kategorii Uncategorized dnia 13-06-2021

W sobotę 12 czerwca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas niego wybrano nowy zarząd w składzie:

Prezes: Wojciech Sznapka

Vice-prezes: Karol Pitlok

Naczelnik: Mariusz Szyszka

Z-ca naczelnika: Mirosław Kocima

Skarbnik: Rafał Stępiński

Sekretarz: Adrian Porwolik

Członkowie zarządu:

  • Robert Gorzawski (gospodarz)
  • Sylwester Spendel
  • Piotr Owczorz (ds. młodzieży)
  • Mateusz Szulc (ds. młodzieży)

Wybrano też komisję rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: Krzysztof Giel

Członkowie komisji:

  • Antoni Bańczyk (vice-przewodniczący)
  • Franciszek Spendel