O jednostce

Zarząd:

Prezes: Wojciech Sznapka

Vice-prezes: Piotr Lyra

Naczelnik: Stanisław Pitlok

Z-ca naczelnika: Mirosław Kocima

Skarbnik: Rafał Stępiński

Sekretarz: Mariusz Szyszka

Członkowie zarządu:

 • Paweł Dyczka (gospodarz)
 • Sylwester Spendel

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Franciszek Spendel

Członkowie komisji:

 • Antoni Bańczyk (vice-przewodniczący)
 • Artur Porwolik (sekretarz)
 • Edward Bańczyk

Skład osobowy:

Obecnie w skład OSP Woszczyce wchodzi 44 czynnych członków:

 • 4 kierowców
 • 6 dowódców
 • 2 naczelników
 • 7 ratowników przedmedycznych
 • 13 pilarzy
 • 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Sprzęt:

Jednostka OSP w Woszczynach dysponuje Strażnicą, która mieści się przy ul. Piaskowej , z dwoma boksami garażowymi i dwoma samochodami ratowniczo – gaśniczymi :

 • Jelcz 442 GCBA 5 / 32
 • Mercedes 815D SLRt

Sprzęt pożarniczy:

 • 2 agregaty prądotwórcze plus sprzęt oświetleniowy
 • 2 pilarki spalinowe
 • 1 motopompa do wody czystej
 • 1 motopompa pływająca Niagara do wody czystej
 • 1 motopompa szlamowa do wody brudnej
 • 4 aparaty oddechowe
 • 7 radiostacje nasobne
 • 2 radiostacje samochodowe
 • ubrania specjalistyczne (do usuwania szerszeni)