O jednostce

Zarząd:

Prezes: Wojciech Sznapka

Vice-prezes: Karol Pitlok

Naczelnik: Mariusz Szyszka

Z-ca naczelnika: Mirosław Kocima

Skarbnik: Rafał Stępiński

Sekretarz: Adrian Porwolik

Członkowie zarządu:

  • Robert Gorzawski (gospodarz)
  • Sylwester Spendel
  • Piotr Owczorz (ds. młodzieży)
  • Mateusz Szulc (ds. młodzieży)

Komisja Rewizyjna:

  • Krzysztof Giel (Przewodniczący)
  • Antoni Bańczyk (Vice-przewodniczący)
  • Paweł Dyczka

Skład osobowy:

Obecnie w skład OSP Woszczyce wchodzi 44 czynnych członków.

Sprzęt:

Jednostka OSP w Woszczynach dysponuje Strażnicą, która mieści się przy ul. Piaskowej , z dwoma boksami garażowymi i dwoma samochodami ratowniczo – gaśniczymi :

  • Jelcz 442 GCBA 5 / 32
  • Mercedes 815D SLRt